แผ่นกรองเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิ

แผ่นกรองเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิ ใข้ได้กับรุ่น

CV-SU21V, CV-SU20V , CV-SU22V, CV-SU23V, CV-SK21V, CV-SJ21V ,CV-SP20V ,CV-SY21V ,CV-SY19 ,CV-SH20V ,CV-SF18 ,CV-SF20V และ CV-SH18E


B FILTER ASS Y
Visitors: 368,964