ALTRON3+ ได้สิทธิ์การรับประกันจอภาพแตกใน 1 ปี ตามรุ่นที่ให้สิทธิ์นี้ในบัตรรับประกัน และลงทะเบียนตั่งแต่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 14 มีนาคม 2562 เท่านั้น

 

 

Visitors: 343,421