มอเตอร์เดรนฮิตาชิสีแดง , เดรนวาวน์แดง

เดรนวาวน์ หรือมอเตอร์เดรนน้ำทิ้ง ใช้กับเครื่องซักผ้าฝาบนหลายรุ่น

1,200 บาท

 

Visitors: 377,520