มอเตอร์-บิดน้ำแข็ง ( ICE Maker Unit

มอเตอร์-บิดน้ำแข็ง ( ICE Maker Unit ) ใช้กับตู้เย็นฮิตาชิ

  • ตัวตั้งเวลา ตู้เย็น.jpg
    ตัวตั้งเวลา ตู้เย็น //

  • ตู้เย็นรุ่น R-SG37BPTH.jpg
    วงจร ตู้เย็นรุ่น HITACHI รุ่น R-SG37BPTH ( 12.9 คิว/ 365 ลิตร ) โหลดได้ Link ที่ข้างล่าง วงจร ตู้เย็นรุ่น R-SG37BPTH // //
Visitors: 370,531