มอเตอร์-บิดน้ำแข็ง ( ICE Maker Unit

มอเตอร์-บิดน้ำแข็ง ( ICE Maker Unit ) ใช้กับตู้เย็นฮิตาชิ
Visitors: 346,546