D-32N ชุดโฮมซีนีม่าแยกชิ้น

โฮมซีนีม่าแบบแยกชิ้นระบบเสียงรอบทิศทาง

มาพร้อมกับชุดลำโพงจำนวน 5 ตัว เพื่อสร้างระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบเหมือนรับชมจากโรงภาพยนตร์ ด้วยกำลังขับ 140 W(rms) พร้อมด้วยฟังก์ชั่นภาครับวิทยุ FM, Loudness, DSP Mode และช่องต่อไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด

ชุด โฮมซีนีม่าแบบแยกชิ้นระบบเสียงรอบทิศทาง มาพร้อมกับชุดลำโพงจำนวน 5 ตัว เพื่อสร้างระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบเหมือนรับชมจากโรงภาพยนตร์ ด้วยกำลังขับ 140 W(rms) พร้อมด้วยฟังก์ชั่นภาครับวิทยุ FM, Loudness, DSP Mode และช่องต่อไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด - See more at: http://www.sherman.co.th/home/homecinema/#sthash.erCWOdNN.dpuf
ชุด โฮมซีนีม่าแบบแยกชิ้นระบบเสียงรอบทิศทาง มาพร้อมกับชุดลำโพงจำนวน 5 ตัว เพื่อสร้างระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบเหมือนรับชมจากโรงภาพยนตร์ ด้วยกำลังขับ 140 W(rms) พร้อมด้วยฟังก์ชั่นภาครับวิทยุ FM, Loudness, DSP Mode และช่องต่อไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด - See more at: http://www.sherman.co.th/h

 

Visitors: 383,094