แจ้งซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปั๊มน้ำฮิตาชิ ได้ที่นี่

 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ 

 บริการซ่อมเฉพาะเขตตามรายการข้างล่าง  

 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

(หากข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบ สามารถเว้นได้)
Visitors: 377,519