ศูนย์บริการ ALTRON TV

บริการซ่อมฟรีได้ที่นี่

    สินค้าในประกัน ALTRON TV ,ONIDA ,KIMURA และ KIMITSUI 

ที่เป็นผลิตภัณท์ของ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด 


จอภาพรับประกัน 1 ปี


ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี

 

Visitors: 299,735